I tillegg vil avdelingen kunne gi administrativ støtte til rådet for eldre og rådet for personer med funksjonsnedsettelse. Koordinator for arbeidet i barne- og ungdomsrådene hører til i avdelingen.