Leder, møtesekretærer og koordinatorer

Leder

Møtesekretærer

  • Kommunestyret: Rasmus Dyrvig Henriksen
  • Formannskapet: 
  • Utvalget for plan og samfunnsutvikling (UPS): 
  • Utvalget for drift og forvaltning (UDF): 
  • Møtesekretær for eldrerådet: Anne Grønsund
  • Møtesekretær for råd for personer med funksjonsnedsettelse: Anne Grønsund

BU-koordinatorer

Vår oppgave er å legge til rette for at BU får god informasjon, hjelpe dem med å gjennomføre møter og hjelpe dem med å følge opp arbeidet sitt mot ulike beslutningstagere. Vi hjelper også med å sette ungdommene i kontakt med voksne som ønsker deres innspill, og koordinerer arbeidet for dem.