Ansvarsområde

Avdeling for regnskap har ansvar for å føre regnskapet til kommunen og en rekke tilleggsfirma, i tillegg til årsoppgjør, momsoppgjør, fakturering, inn- og utbetalinger, oppfølging investeringsprosjekter og selvkostregnskap.