Vakttelefoner - hjemmebaserte tjenester
Avdeling/sone Telefon

Halse                

 
Kontakttelefon hjemmesykepleien 48 99 54 06 
Ulvegjelet HDO 94 51 00 35  
Avdelingsleder 47 75 79 74 
   

Vestnes

 
Kontakttelefon 90 64 01 69
Avdelingsleder 97 53 25 17
   

Malmø

 
Kontakttelefon hjemmesykepleien 48 89 21 11
Orelunden HDO 97 59 23 24
Avdelingsleder 90 67 83 99
   

Holum

 
Kontakttelefon hjemmesykepleien 94 50 24 38
Holum HDO 94 50 24 29   
Avdelingsleder 41 63 43 76
   

Marnardal  

 
Kontakttelefon 48 21 31 46
Avdelingsleder 48 03 91 56
   

Vigeland Øst

 
Kontakttelefon 90 24 16 23
Avdelingsleder 47 75 79 81
   

Vigeland Vest

 
Kontakttelefon hjemmesykepleien  97 56 20 30
Vigeland korttidsavdeling 90 65 12 53
Avdelingsleder 47 61 69 48
   

Lindesnes Korttidsavdeling

 
Kontakttelefon 91 62 31 33
Avdelingsleder 91 70 31 23
   

Lindesnes Nattjeneste

 
Avdelingsleder 97 11 46 42

  * HDO = Heldøgns bemannede omsorgsboliger