Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helsetjenester og legevakt

Enhet for Helsetjenester og legevakt består av tre avdelinger, Lindesnes legevakt, Boteam og Psykisk helse og rus. I tillegg vil ansvaret for fastlegeordningen, LIS1 (turnusleger) og LIS3 (leger under spesialisering) bli tillagt enheten. 

Boteamavdelingen

Boteamet tilbyr i hovedsak hjelp til å klare å bo, praktisk bistand og praktisk bistand opplæring. Målgruppen er personer som trenger hjelp til dagliglivets aktiviteter og som har utfordringer knyttet til psykisk helse og/ eller rus. 

 

Vaksinekontoret

Vaksinekontoret er organisert inn under Legevakten, og er et tilbud til alle som trenger rådgivning og vaksiner før utenlandsreiser og mot skogsflåttencefalitt.

 Timebestilling:  38 27 26 14
 Tirsdag: Kl. 8:00-17:30
(Torsdag stengt inntil videre pga Korona)
 Halseveien 5, Mandal

Avdelingen for psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus er et tilbud til personer, deres familie og nettverk, hvor det tilbys blant annet individuelle samtaler, gruppetilbud og diverse kurs.

1