Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helsetjenester og legevakt

Enhet for helsetjenester og legevakt består av fire avdelinger; legetjenester, Lindesnes legevakt, boteam og psykisk helse og rus. I tillegg er ansvaret for fastlegeordningen, LIS1 (turnusleger) og LIS3 (leger under spesialisering) tillagt enheten. 

Legetjenester

Avdelingen har ansvar for drift av Vigeland legesenter og fastlegetjenesten i kommunen.

Vigeland legesenter

 Rådhusveien 12, 4520 Lindesnes

Boteamet

Boteamet er et tilbud til mennesker som sliter med dagliglivets aktiviteter som følge av alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblematikk. Tjenestene er hjemmebaserte og gis i form av samtaler, opplæring og praktisk bistand.

Vakttelefon   47 45 15 52

Vaksinekontoret

Vaksinekontoret tilbyr rådgivning og vaksiner før utenlandsreiser, mot skogsflåttencefalitt og mot koronavirus.

Timebestilling:  38 27 26 14 
Åpningstid: Tirsdager Kl. 10:00-17:00
Sted: Halseveien 5, Mandal

(NB: henvendelser angående koronavaksinen rettes til tlf 46 83 80 68 . Mer info om koronavaksinen finner du her).