Heddeland bo- og aktivitetssenter

Avdelingen har ansvar for tjenester i boligene som er lokalisert ved rådhuset i Marnardal, til sammen 10 leiligheter.

Kontaktinformasjon avdelingen

 Nordre Heddeland 26, Marnardal

Kontaktinformasjon avdelingsleder Kari Slettan

Hesland bo- og aktivitetssenter

Hesland bo- og aktivitetssenter:

  • gir tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne i form av psykisk utviklingshemming og fysiske funksjonsnedsettelser.
  • har ansvar for hjemtjenester og gir dagsenterplass til i alt 23 brukere på Hesland i Mandal.
  • har også ansvar for Tre og Tekstil som er en tilrettelagt arbeidsplass for ca 16 arbeidstakere lokalisert på Vigeland.
  •  har ansvaret for to boliger som er lokalisert på Hesland
  • gir tjenester til hjemmeboende som bor utenfor bofelleskap. Aktivitetshuset er dagtilbudet til brukerne. Det er lokalisert like i nærheten. Her er det 8-11 brukere pr. dag.

Kontaktinformasjon avdelingen

 Heslandsveien 326, Mandal

Konstituert avdelingsleder Solfrid Støle

Solhøgda avlastningsbolig

Solhøgda avlastningsbolig gir tjenester til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid for barn og unge. Dersom det er åpenbart at institusjonsavlastning ikke er egnet for bruker kan det også gis tilbud om privat avlastning.

Kontaktinformasjon avdelingen

Solhøgdaveien 40, Mandal

Avdelingsleder Kari Slettan

Solhøgda botjeneste

Avdeling Solhøgda botjeneste gir tjenester til mennesker med utviklingshemming og andre som trenger tjenester på grunn av nedsatt funksjonsevne. Vårt mål er å ha visjonen med oss i alt arbeidet med brukerne. Hva som gir glede og hva som oppleves som livskvalitet er individuelt for hvert enkelt menneske. Vi tilstreber derfor individuell behandling med brukernes behov i sentrum.

Kontaktinformasjon avdelingen

 Solhøgdaveien 24, Mandal

Kontaktinformasjon avdelingsleder Hanne Charlotte Pettersen

Skinsnes botjeneste

Skinsnes botjenester følger opp og gir ulike tjenester til funksjonshemmede.

Kontaktinformasjon avdelingen

 Søren Jaabæks vei 60 A, Mandal

Kontaktinformasjon avdelingsleder Line Siebert

Vigeland botjeneste

Avdeling Solkroken

Vigeland botjeneste avdeling Solkroken og Gare gir tjenester til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Her er det varierende grad av funksjonsnivå. Det vil si alt fra å trenge muntlig veiledning til fullstendig hjelpetrengende. Vi fokuserer på at det er beboernes hjem, og vi hjelper dem med det de ikke mestrer selv. Hovedfokuset vårt er livsglede og mestring.

Avdeling Gahre er en tilhørende enhet av Solkroken, lokalisert på Garemoen på Spangereid. Her bor det to mennesker som eier egne leiligheter og har døgnbemanning.

Smibakken borettslag

Borettslaget består av 7 selveide leiligheter, flere fellesrom og personalbase med døgnbemanning for 15 faste helsefaglig ansatte. Dette er varige leiligheter for beboerne i trygge omgivelser. Beboerne har tett oppfølging i dagliglivets gjøremål og aktiviteter. Kommunen leier personalbasen til sine ansatte. Beboerne er mellom 18 og 25 år. Borettslaget er bygd på et samarbeid mellom kommunen og foreldre til beboerne, samt god hjelp av Sørlandet boligbyggerlag. Leilighetene er på ca 60 kvadrat og er alle ulike fra hverandre. Beboerne og foreldre har selv vært med på å bestemme farger, innredning og utforming av leilighetene.

Borettslaget er bygget med gode muligheter for felles aktiviteter og trening med sine flotte fellesarealer med treningsrom. 

Kontaktinformasjon avdelingen

 Solkroken 2, Lindesnes

Avdelingsleder Caroline Felle Lønn

 93 01 52 13
 Send Caroline en e-post