Anne Britt Omdal
Anne Britt Omdal

Avdeling 1

Kontaktinformasjon til avdelingen:


Kontaktinformasjon avdelingsleder Anne Britt Omdal 

Nina Egeland Johnsen
Nina Egeland Johnsen

Vigeland Vest (Hjemmetjenesten og Korttidsavdelingen)

Kontaktinformasjon avdeling:


Kontaktinformasjon avdelingsleder og kontaktperson for Vigeland Omsorgssenteret Nina Egeland Johnsen

Sissel Gjertsen Lunde
Sissel Gjertsen Lunde

Vigeland Øst (Solkroken 3)

Kontaktinformasjon til avdelingen


Kontaktinformasjon avdelingsleder Sissel Gjertsen Lunde