Eierskap

Eierskapsarbeidet består i oppfølging, saksutredning og kontakt mellom kommunen og selskap, foretak eller samarbeid.

Kommunen eier eller har eierandeler i flere selskap, og deltar i samarbeid utenfor kommunens organisasjon. Selskapsorganisering innebærer at en virksomheten er skilt ut fra kommunen, ofte som et eget rettssubjekt. Kommunens styringsrolle endres da fra å styre gjennom linjeorganisasjonen til å styre gjennom det å være eier av et selskap eller deltakende i et samarbeid.

Forvaltningen av et selskap ligger hos styret og daglig leder, og kommunestyret utøver gjerne eierstyring gjennom selskapenes eierorgan.